2n Batxillerat: Religió Catòlica

En compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la relació de matèries opcionals específiques indicades en l’annex únic del Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica.

Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la seua matrícula, canviant la matèria opcional específica per Religió Catòlica ho comunicarà en la Secretaria del Centre per registre d’entrada fins al dia 12 de setembre a les 14 h.