ACTE D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS

DIA: 11-09-18; 10:00 hores.

Únicament per a alumnat que haja parcitipat en el procés de petició de places i no n’haja obtingut.

Serà necessària la prèvia justificació d’haver realitzat la preincripció