Adjudicació de places vacants

L’acte públic d’adjudicació de places vacants en cicles formatius serà el dia 5 de setembre a les 10 hores