Xarxa Llibres. Fase de redistribució. Setembre.

2ª FASE:  REDISTRIBUCIÓ DE LLIBRES DE TEXT Els representants legals dels alumnes que participen en el programa Xarxa Llibres vindran al centre a arreplegar el lot de llibres el dia 7 de setembre d’acord amb el següent horari:   Les llistes de grups d’alumnes es faran públiques el dijous 6 de setembre en el tauler de l’entrada del centre.   Recordem novament els compromisos que assumixen les famílies en participar en el programa: 1- Es…

Leer más...

2on Batxillerat: Religió Catòlica

En compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la relació de matèries opcionals específiques indicades en l’annex únic del Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica. Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la…

Leer más...
1 2 3 25