FCT Europa 2017 – Prova de nivell llengua extrangera

18 de gener de 2017

(alumnat que està en possessió del Certificat B1 o superior: exempt de la realització de la prova de nivell de coneixement de llengua estrangera.)

L’horari de realització de les proves serà el següent:

– 10.00 h part escrita de la prova.

– 12:00 h part oral de la prova.

El Centre Educatiu haurà de seguir el següent calendari:

  • Realització de la prova: 18 de gener de 2017.
  • Publicació llistats provisionals de qualificacions al centre: 23 de gener de 2017.
  • Publicació llistats definitius de qualificacions al centre: 26 de gener de 2017.