Reglament de Règim intern

FUNCIONAMENT INTERN DEL CENTRE. REGULACIÓ CONVIVÈNCIA.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (R.R.I.).

Aprovat en sessió extraordinària del Consell Escolar del 14-04-2017

REGLAMENT DE RÈGIMEN INTERN_2017

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA.

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO (R.R.I.).

Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Escolar de fecha 14-04-2017.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO_2017

Leave a Comment