XARXA LLIBRES 2019-20

Comença el PROGRAMA XARXA LLIBRES per al curs escolar 2019-20.

Com tots sabeu, aquest programa té com a finalitat última dotar els centres escolars d’un banc de llibres i de material curricular a què es podran acollir voluntàriament les famílies de l’alumnat matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de respecte i ús responsable dels béns finançats amb fons públics.

Per al desenvolupament del procediment en el nostre centre, informem aquí dels dies en què les families hauran de tornar els lots de llibres que han utilitzat. Poseu atenció, per favor!!

FASE DEVOLUCIÓ DE LOTS: 20 i 21 DE JUNY. Mireu amb detall el pdf.

Còpia-de-2-Circular-FAMÍLIES1