Xarxa Llibres. Fase de redistribució. Setembre.

descarga 2

2ª FASE:  REDISTRIBUCIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Els representants legals dels alumnes que participen en el programa Xarxa Llibres vindran al centre a arreplegar el lot de llibres el dia 7 de setembre d’acord amb el següent horari:

set

 

Les llistes de grups d’alumnes es faran públiques el dijous 6 de setembre en el tauler de l’entrada del centre.

 

Recordem novament els compromisos que assumixen les famílies en participar en el programa:

1- Es tornarà el lot complet.

2- Es tornarà el lot amb les condicions d’estat adequades al moment de la recepció.

3- No s’admetran llibres amb portades o fulles trencades, taques…

4- Es tornarà el lot sense ratlles. S’esborrarà en casa, si és el cas.

5- No s’utilitzaran bolígrafs ni rotuladors.

6- Els llibres es folraran durant la primera setmana de l’inici de curs amb una funda extraïble.

7- Els llibres es tornaran sense funda, en cas d’estar deteriorada, i nets.

8- En la primera setmana de curs els llibres s’identificaran amb el nom i cognom de l’alumne/a  amb un adhesiu sobre la funda de plàstic.

9- Es traslladaran les activitats al quadern d’exercicis.

10- No es faran dibuixos, grafittis ni hi haurà pegatines.

 

Aquest any el centre entregarà els lots de llibres de text amb una borsa de ràfia gratuïta.

La iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions que durant tot el curs escolar es duran a terme dins del Projecte Dones i Sostenibilitat. En aquesta ocasió, serà una manera de reduir l’ús innecessari de borses de plàstic, que tant perjudiquen el medi ambient.

leer