Xarxa Llibres

 

La Conselleria d’Educació ha publicat les bases que regiran la nova edició del programa Xarxa Llibres per al curs 2017/2018.

Les famílies que ja van participar en aquest programa el curs 2016/17 lliuraran directament en l’institut el lot complet de llibres de text. (Han de portar el resguard que els va ser lliurat al setembre 2016 amb els llibres rebuts).

Les famílies que vulguen renunciar a participar en aquesta edició han de descarregar de la web de Conselleria la fulla de renúncia.

Les famílies que vulguen beneficiar-se del programa per primera vegada aquest curs hauran de sol·licitar-ho mitjançant el model de sol·licitud electrònica (web de la Conselleria o seu electrònica https://sede.gva.es) entre el 5 i el 20 de juny de 2017. Aquestes sol·licituds es presentaran en el centre on es trobe matriculat l’alumnat.

CALENDARI D’ACTUACIONS

1. Lliurament de llibres al centre

1.1. Alumnes que han superat totes les matèries

-19 de juny de 9 a 10 hores: 1ESO.
-19 de juny de 10 a 11 hores: 2ESO.
-20 de juny de 9 a 10 hores: 3ESO.
-20 de juny de 10 a 11 hores: 4ESO

1.2. Alumnes que han de realitzar prova extraordinària en alguna matèria

-primera setmana de juliol (es publicarà calendari en la web institutoserpis.org)

Es lliurarà el lot complet de llibres. Els llibres hauran d’estar en bon estat i complets. (tots els volums, totes les fulles).

2. Repartiment de llibres a les famílies

En la primera setmana de setembre (es publicarà calendari)

 

CONSELLS DE CONSERVACIÓ DELS LLIBRES


-Protegir les portades

-No utilitzar bolígrafs o retoladors

-Traslladar les activitats al quadern d’ exercicis

-No fer dibuixos, grafittis o ficar pegatines

-Posar el nom en un adhesiu, sobre el folre protector i en cadascun dels vólumens.

-Si s’han fet anotacions a llapis, esborrar-les abans de retornar els llibres.

NO S’ADMETRAN LLIBRES

-No s’admetran llibres amb fulles trencades


-No s’admetran llibres amb les portades trencades


-No s’admetran  llibres tacats, i/o manifestament deteriorats 

-No s’admetran llibres incomplets

Segons Article 10.2 Ordre 26/2016 de 13 de juny “L’alumnat participant en el banc de llibres queda subjecte a l’obligació de fer un ús adequat i acurat dels mateixos i de reintegrar-los en el centre, una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre.
La deterioració dels materials per mala utilització, o la pèrdua dels mateixos, suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”